logo_175

Visitekaartje

De waarde van de cultuurhistorie en erfgoed

                                   

In het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs ligt de nadruk  de laatste jaren eveneens op een nieuw kerndoel voor de leerlingen: vorming tot actief burgerschap. Omgevingseducatie en erfgoededucatie op locatie worden in projecten op locatie aan leerlingen aangeboden, ook in het kader van de jaarlijkse Erfgoedweek. Leerlingen waarderen deze vorm van educatie zeer: men past de geleerde inzichten toe op een locatie en door een andere manier van leren ontdekt men nieuwe, interessante feiten.                                                                                                                                

Niet alleen jongeren vinden leren op locatie interessant: ook ouderen bezoeken erfgoedlocaties. Cultuurhistorie, landschaphistorie, monumenten, musea, historische en culturele verhalen over plaatsen en personen maken geschiedenis levend. Burgers worden zo  actief betrokken bij het waarderen en beschermen van erfgoed in het heden en in de toekomst. Want iets dat er niet meer is, heeft ook geen zeggingskracht.                                                                                                                             

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.